Udskriv

Link + billede buckfast

Link + billede avl

Link + billede Parringsstation Alrø

Link + billede testresultater

Link + billede friparrede dronninger

Link + billede jomfru dronninger

Priser ekskl. moms:

Ubefrugtede dronninger ..........kr. 100,-

Friparrede dronninger..............kr. 300,-

10 stk 10% rabat | 50 stk 15% rabat | 100 stk 20% rabat

Wednesday the 25th. Peter Stougaard | stougaard-biavl@mail.dk | 20 82 12 61 | Hedemarksvej 36, Fensten | 8300 Odder
Copyright 2012

©