Forsiden

Velkommen til Peter Stougaards hjemmeside om buckfast dronningeavl. 

Jeg har beskæftiget mig med dronningeavl med buckfast bier i mere end 35 år.

Siden 1991 har jeg haft eneret til at holde bier på Alrø i Horsens fjord hvor jeg har oprettet en parringsstation. Alrø giver mig en enestående mulighed for renavl af mine bier. 
Jeg parrer her de dronninger som skal indgå i min dronningavl, hvor jeg indskifter over 300 ø-parrede dronninger hvert år. 

Avlsdronningerne er udvalgt blandt flere hundrede bifamilier med øparrede dronninger, fra mere end 15 forskellige avlslinier.

Avlsdronningerne er bedømt på sværmtræghed, fredelighed, tavlefasthed og honningudbytte. Desuden er avlsdronningerne testet for nosema og udrensningsevne.

Jeg deltager i Danmarks Biavlerforenings test af brugsdronninger, hvor jeg i 2023 lå på en førsteplads.
Over en 5 årig periode ligger jeg på en delt 1. plads.

Friparringen sker i 2 skovområder, fjernt fra andre bigårde, hvor der parres med et mix af droner fra flere forskellige kombinationslinier.

I foråret sælger jeg bifamilier på rammemål 12×10 og Norsk Mål.

Bifamilierne er på 6 rammer og koster 1.400 incl. moms.