parringsstation-alro

Alrø parringsstation
Alrø er en ca. 8km² stor ø i horsensfjord og er interessant for mig som dronningeavler, fordi den kan benyttes til renavl af bier. Med renavl mener jeg at jeg styrer både hvem der er far og mor til en given bi jeg avler på. Normalt er det umuligt at vide hvem ens dronning parrer sig med på den eller de parringsflyveture en bidronning har i sin første leve måned. Men fordi bier yderst sjældent flyver over større vandflader, så kan jeg på en ø bestemme hvilke droner der er på en ø. Da der ikke flyver droner til udefra så er der kun de droner på øen som kryber fra mine bistader på øen. Så på en ø hvor kun jeg har bier ved jeg hvad droner, der er til rådighed for parring. Jeg styrer altså afstamningen af dronerne på øen ved at have dronninger som ‘dronegiver’ på øen, som jeg kender afstamningen på. Jeg kører så jomfrudronninger af forskellige linier jeg ser potentiale i ud på ‘min’ ø. Her kan de parre med dronerne på øen og således har jeg kontrol over både modersiden og fadersiden af en given øparret-dronning. Man kan sige at det optimale ville være kun at have én familie på øen til at give droner, men det giver simpelhen ikke droner nok til mit avlsarbejde, derfor har jeg 10+ bifamilier på en øen hvor alle familiernes dronninger er søster der lige ledes er parret på samme ø, og altså stortset ens genetisk. Andre dronningeavlere kan naturligvis få parret jomfruer på min ø, mod et mindre vederlag, ligesom jeg også parrer på andre dronnigeavleres øer for til stadighed at fastholde en afstamning på mine bier der er fredelig, frodig og fantastiske honningsamlere.